Zasłużeni dla WTW

Na przestrzeni 130 lat dziejów wioślarstwa we Włocławku wyróżniło się wielu działaczy i zasłużonych członków Towarzystwa. Oprócz niżej wymienionych należy wspomnieć także postaci Kazimierza Dyżewskiego, Stanisława Gutkowskiego, Wacława Corde, Leona Kowalewskiego, Przemysława Kowalewskiego, Stefana Piotrowskiego, Henryka Kowalca, Stefana Dubalskiego, Witolda Statkiewicza, Wiesława Żyburskiego.

 

Błędowski Zygmunt - (1886-1971), był wybitnym działaczem Towarzystwa. Dla wioślarstwa włocławskiego położył ogromne zasługi. Wioślarstwo było jego pasją. Będąc prezesem Towarzystwa starał się skutecznie o jego rozwój i popularność. Wiele wysiłków skierował wokół przygotowania kadr, wyposażenia, taboru, szkolenia. Za jego uczestnictwa w zarządzie liczne osady włocławskie osiągały ogromne sukcesy, zdobywały laury zarówno na regatach w kraju, jak i zagranicą. Sam czynnie uprawiał wioślarstwo. Był zarazem wspaniałym pedagogiem i wychowawcą kilku pokoleń włocławskiej młodzieży. Udzielał się społecznie również w innych stowarzyszeniach miejscowych. Uczył w wielu szkołach i pełnił funkcje kierownicze. 

Bojańczyk Jerzy - (1881-1947), jego nazwisko ściśle wiąże się z historią włocławskiego wioślarstwa. Dużą popularnością uzyskał jako międzynarodowy sędzia wioślarski, uczestnicząc za granicą w wielu zawodach. Jego staraniom i ofiarności Włocławek zawdzięcza powstanie pięknej siedziby Towarzystwa nad rzeką Zgłowiączką. Budowę gmachu częściowo finansował z własnych środków. Był wielokrotnie wybierany do międzynarodowych gremiów sportu wioślarskiego. Jego wysiłkom i poświęceniu wioślarstwo we Włocławku zawdzięcza wiele sukcesów. 

Cybulski Eugeniusz - był wybitnym działaczem Towarzystwa Wioślarskiego. Już przed wojną brał czynny udział w zawodach, wchodząc w skład czwórki ze sternikiem. Osada ta zdobywała sukcesy na regatach Związku Towarzystw Wioślarskich. Również po wojnie bardzo aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa. Wiele trudu poświęcił wokół administrowania i zarządzania lokalem i budynkiem Towarzystwa. Z wioślarstwem był związany przez długie lata. 

Gaworski Tadeusz - w 1928 roku ukończył Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Był oficerem rezerwy. Z chwilą wybuchu wojny został zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po klęsce dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagu II C Woldenberg (Dobiegniew). W trakcie pobytu w obozie rozwinęła się u niego choroba gruźlicy. Umieszczony w szpitalu dla jeńców wojennych zmarł. Przed wojną był znanym i zasłużonym zawodnikiem wioślarskim. Czwórki, w których sternikiem był Gaworski, stanowiły chlubę Towarzystwa Wioślarskiego we Włocławku. Brał także udział w regatach zagranicznych.

Gawrysiak Tadeusz - wieloletni członek i działacz, trener Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego w latach 1960-2002. Wychowawca wielu pokoleń włocławskich wioślarzy. Przez 42 lata pracy w klubie był współtwórcą ośmiu tytułów Mistrza Polski. Dziewięciu jego wychowanków reprezentowało Polskę na Mistrzostwach Świata: Jarosław Biegała, Bogusław Białkowski, Wiesław Grzelak, Krzysztof Więczkowski, Krzysztof Gabryelewicz, Dariusz Nowak, Cezary Mrozowicz, Adrian Stasiewicz, Adam Władek. Największe sukcesy osady trenowane przez Tadeusza Gawrysiaka święciły w latach siedemdziesiątych. W roku 1972 po raz pierwszy po wojnie włocławska czwórka ze sternikiem - Mieczysław Torcz, Andrzej Strzelecki, Andrzej Brenda, Sławomir Maik, sternik Mariusz Konarski zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzów Polski Juniorów. Czwórka ze sternikiem - Wiesław Grzelak, Paweł Groblewski, Krzysztof Więczkowski, Andrzej Sadłowski, sternik Andrzej Andrzejewski oraz dwójka ze sternikiem - Grzegorz Dudziński, Krzysztof Gabryelewicz, sternik Mirosław Nakonowski, to osady trenowane przez Tadeusza Gawrysiaka wielokrotnie reprezentujące Polskę na torach całej Europy. Złoty medal ósemki juniorów z roku 1976 powtórzony został dopiero po 25 latach. W latach osiemdziesiątych największe sukcesy odnosił syn trenera Gawrysiaka - Andrzej wraz z Tomaszem Bugdałem. Ostatnią świetną osadą prowadzoną przez trenera Gawrysiaka była dwójka - Adam Władek, Adrian Stasiewicz, Mistrzowie Polski i finaliści Mistrzostw Świata Juniorów w Zagrzebiu w 2000 roku. Członek honorowy klubu od roku 2006.

Sławiński Tadeusz - członek Towarzystwa z okresu międzywojennego i zespołu zajmującego się reaktywowaniem Towarzystwa po wojnie. W 1929 roku zdał maturę w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej. W latach 1930-1934 odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, zakończone dyplomem magistra prawa. W 1934-1935 odbywał służbę wojskową w podchorążówce. W latach 1936-1939 aplikacja w Sądzie Okręgowym we Włocławku. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, uczestnik bitwy nad Bzurą jako dowódca kompanii. Okres wojny spędził w oflagu II C Woldenberg, jako jeniec wojenny. Po wojnie przez wiele lat, aż do emerytury pracował jako sędzia. Był członkiem i działaczem wielu różnych stowarzyszeń i organizacji. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Posiada tytuł "Zasłużony dla Włocławka". Order Oficerski i Kawalerski Odrodzenia Polski. 

Sodolski Jan - jako oficer brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Poległ w walkach frontowych. Przed wojną bardzo czynnie angażował się w sport wioślarski. Był znanym uczestnikiem zawodów wioślarskich. Jego osada zdobywała nagrody i medale na różnych regatach. We Włocławskim Towarzystwie Wioślarskim był cenionym i zdolnym zawodnikiem. 

Szelągowski Wiktor - był jednym z czołowych wioślarzy włocławskich i asem Towarzystwa we Włocławku. W sporcie wioślarskim osiągnął ogromne sukcesy. Miał talent prawdziwego sportowca. Osada w której uczestniczył, wyróżniała się na wielu zawodach. Brał udział w regatach w kraju i poza granicami Polski, zdobywał medale i wyróżnienia. Także dzięki Szelągowskiemu wioślarstwo włocławskie święciło swoje wielkie triumfy. W 1933 wycofał się z aktywnego uprawiania sportu w związku z dolegliwościami zdrowotnymi, stanowiącymi pozostałość służby wojskowej i internowania. Zmarł w 1935 roku w wieku zaledwie 35 lat. Pochowany na cmentarzu komunalnym we Włocławku.

 

Dodatkowe informacje